Grubletegning - Sure appelsiner

Kort beskrivelse

Brug denne grubletegning til at tale om syre og forekomsten af syrer i fx madvarer.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

Det er en dårlig ide at smage på et stof for at finde ud af om det er giftigt. Citroner, appelsiner og andre citrusfrugter indeholder citronsyre. Hvilke andre typer mad indeholder syre? I kan undersøge, om madvarer (f.eks. eddike, citrusfrugter, mælk) indeholder syre ved at bruge en indikator (f.eks. rødkålssaft), eller ved at observere, hvordan det reagerer med calciumcarbonat (i kalk eller æggeskaller). Hvilke andre metoder kan man bruge? Hvilke egenskaber har en syre? Er nogle syrer stærkere end andre? Har koncentrationen en betydning?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Det er nærliggende at tro, at alle syrer er giftige og ætsende. Nogle syrer er giftige og meget ætsende, f.eks. svovlsyre. Andre, såkaldt svage syrer, er ikke giftige eller meget ætsende, f.eks. citronsyre (i citrusfrugter) eller eddikesyre (i eddike). Vi kalder også disse syrer for organiske syrer. Selv når organiske syrer er meget koncentrerede er de generelt hverken farlige eller ætsende. Er der nogle madvarer, der ikke er syreholdige, og hvordan de bruges i køkkenet?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Sure appelsiner".

Skip to content