Grubletegning - Solsorteunger

Kort beskrivelse

Grubletegningen lægger op til en snak om hvad der sker med dyreunger - her med udgangspunkt i solsortens unger.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge populationsændringer i et regneprogram. Hvad sker der, hvis mange solsorteunger overlever og får mulighed for at yngle? Hvad sker der, hvis ungerne dør? Benyt bøger eller nettet til at undersøge, hvad der sker med fuglepopulationer i løbet af vinteren. I kan også sammenligne en solsortebestand med en rovfuglebestand.

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Hvert rugende fuglepar må gennemsnitlig producere to afkom, der overlever og de skal igen have afkom. Ellers vil populationen dale eller måske uddø. Solsortepopulationen vil variere en smule fra år til år. Et stort antal fugleunger vil betyde, at flere vil blive spist eller dø af sult i løbet af vinteren. De vil måske have mulighed for at finde nye territorier.Hvorfor er der nogle fugle, der får mange unger, og andre, der får få? Er antallet af overlevende unger relateret til hvilket miljø de lever i?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Solsorteunger".

Skip to content