Grubletegning - Solsort

Kort beskrivelse

Tal om fødekæder og fødenet med udgangspunkt i denne grubletegning, som handler om orme og solsorte.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

På nettet kan I læse om solsortens vaner. Hvad spiser solsorte normalt? Spiser de larver? Hvad spiser de om vinteren, når jorden er frossen, og de ikke kan få fat i ormene? Har solsorte et territorium? Er solsorten en trækfugl eller en standfugl? Kan I komme med flere spørgsmål til jeres undersøgelse?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Solsorten spiser ikke kun én type føde. Hvis der ikke er orme, spiser solsorte andre typer mad. De spiser små hvirvelløse dyr (såsom edderkopper og snegle) samt bær og frø. De har måske mulighed for at finde andre territorier, hvis disse ikke er optaget af andre solsorte. Hvilke konsekvenser kan en hård vinter få for solsortene?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Solsort".

Skip to content