Grubletegning - Solbriller

Kort beskrivelse

Skibriller, sneblindhed og sollys. Lad dine elever tale om denne grubletegning og danne deres egne hypoteser om sollys om vinteren.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan måle lysmængden med et luxmeter eller en anden form for datalogningsudstyr. På en dag med sne måler I mængden af lys, der rammer sneen, og sammenligner med mængden af lys, der reflekteres af sneen. Er der forskel på mængden af lys? Hvis det ikke sner, kan I bruge kunstig sne eller knust is som alternativ. Hvis sneen lagrer eller producerer lys, burde I kunne se det i et mørkt rum og måle, hvor meget lys der afgives fra sneen. Hvad tror I sker?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Sollys reflekteres fra hvide eller skinnende overflader. Sne er hvidt, så sollys reflekteres i sne. Sneen hverken producerer eller lagrer lys. Det er refleksion af lys fra solen. Refleksionen fra sneen øger den totale mængde lys, der rammer på dig. Klart måneskin på sne kan virke næsten lige så lyst som dagslys. Hvorfor bør folk der står på ski, eller bor i områder med meget sne, bruge solbriller og solcreme om vinteren?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Solbriller".

Skip to content