Grubletegning - Snemand

Kort beskrivelse

Skal man give Snemand Frost jakke på for at undgå, at han smelter? Eller er det faktisk med til at gøre, at han smelter hurtigere?

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge dette ved at bruge sne eller is. Modelsnemænd kan laves ved at fryse vand i en vandflaske eller mælkekarton. Hvad kan I bruge som frakke? Hvordan vil I afgøre om frakken har en effekt? Kan I komme på andre faktorer, som har betydning for isolationsevnen? F.eks. tekstil, farve og tykkelse af frakken.

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Vi bruger frakker for at holde varmen, det er derfor nærliggende at tro, at frakken vil holde snemanden varm og derved få den til at smelte hurtigere. Faktisk fungerer frakken som isolering. Frakken nedsætter varmeoverførsel begge veje. Frakken holder en person varm, hvorimod den forhindrer snemanden i at blive varmere. Andre faktorer som lufttemperatur og valg af tekstil har også betydning for, hvor hurtigt snemanden smelter. Hvordan kan I bruge denne viden i forbindelse med opvarmning og isolering af huse, og dermed spare energi og penge?

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.