Grubletegning - Små fisk

Kort beskrivelse

Fisk findes i forskellige størrelser, og ud fra denne grubletegning kan dine elever tale om, hvordan det kan være.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

Det er ikke let at bruge fisk i en dam for at undersøge udsagnene. I kan i stedet undersøge, hvad der sker med andre levende organismer. Planter er lettere at arbejde med end dyr. I kan dyrke forskellige planterarter under forskellige betingelser (f.eks. begrænset lys, næringsstoffer, pladsmangel). Påvirker nogle af disse faktorer væksten og planternes endelige størrelse? Besøg evt. et dambrug for at følge produktionen af fisk.

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Der er flere svar til disse udsagn. Fisk kan være små af forskellige grunde: deres genetiske arv, mangel på mad eller pladsmangel. Andre miljøfaktorer eller kombinationer af disse kan ligeledes påvirke fiskenes størrelse. I kan arbejde videre med tilvækstproblematikken og evt. inddrage dyrevelfærdsaspektet.

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Små fisk".

Hent powerpoint præsentation
Skip to content