Grubletegning - Skyggens bevægelse

Kort beskrivelse

Skygger bevæger sig i løbet af dagen, men med hvilken hastighed? Lad eleverne diskutere dette ud fra grubletegningen. Efterfølgende kan I lave undersøgelser for at teste elevernes hypoteser.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige om et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan sætte en pind i jorden, så den kaster en skygge, og så holde øje med hvordan skyggen bevæger sig og måle dens bevægelse, mens det er lyst. Se hvor længe det tager for skyggen at bevæge sig et vist stykke. Det kan måles som en fast afstand eller grader i en cirkel. Lav en opstilling med en globus og en lyskilde, brug en tandstikker til at kaste skygge og se, hvordan skyggen bevæger sig, når du drejer globussen. Det burde hjælpe til at forstå, hvorfor der er en skygge, og hvorfor den bevæger sig. Vil en skygge kastet i måneskin bevæge sig efter det samme mønster?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Jordens rotation omkring sin akse tager 24 timer, så der vil gå 24 timer, ikke 12, før den skygge, som pinden kaster, vender tilbage til sin oprindelige position. Det betyder, at skyggen bevæger sig 360 grader på 24 timer, hvilket svarer til omkring 15 grader per time. Afhængig af hvor på jordkloden man er, vil skyggen muligvis ikke bevæge sig præcis 15 grader per time. Viste jeres målinger det samme? Hvilken forskel vil der være på skyggens bevægelse omkring pinden på den nordlige og sydlige halvkugle? Og hvad med ved ækvator?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Skyggens bevægelse".

Skip to content