Grubletegning - Rustne søm

Kort beskrivelse

Når søm ruster, hvad gør det så ved massefylden? Lad dine elever tale om dette og om, hvad der sker, når stoffer ændrer sig.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan måle vægten på sømmene før og efter de er rustet. Vejer de forskelligt? Er resultatet det samme for ståluld? Hvis glasset forsegles, vil der så ske det samme? Ændres luften i glasset, når sømmene ruster? Ruster sømmene stadig, hvis I fylder glasset med kuldioxid? Hvad sker der, hvis I bruger andre metaller som f.eks. aluminium eller rustfrit stål?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Idet sømmene ruster, vil de blive tungere. Jernet reagerer med ilten i luften og ændres til jernoxid(rust). Jernoxid er tungere end jern. Processen er altså en kemisk proces ikke bare en tilstandsændring. Hvis glasset ikke er forseglet, så vil vægten af glasset med sømmene blive større, eftersom sømmene reagerer med ilt. Hvis glasset har en lufttæt forsegling, kan der ikke komme mere ilt ind i glasset, dvs. sømmene kan ikke ruste, og der vil ikke være en vægtændring. Kan I forklare, hvorfor rustfrit stål ikke ruster så nemt, selvom det indeholder jern?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Rustne søm".

Skip to content