Grubletegning - Rust

Kort beskrivelse

Lad dine elever tale om hvad der får et søm til at ruste eller ikke. De skal danne deres egne argumenter og lytte til hinanden.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan lave en praktisk undersøgelse af, hvad der får søm ruste. Hvilke faktorer påvirker dannelsen af rust? Hvordan vil I undersøge de mulige faktorer hver for sig? At skabe et vakuum er det sværeste. Et lag olie, maling eller vaseline vil holde ilt og fugt ude, så sømmet ikke ruster. Der er en lille smule ilt opløst i almindeligt vand fra vandhanen. Hvis man koger vandet et par minutter, forsvinder ilten fra vandet, og så kan man se, hvordan vand alene påvirker et søm. Gør det nogen forskel, hvis vandet indeholder salt eller andre stoffer? Prøv også med zink- eller kobbersøm.

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Jernsøm ruster, hvis de udsættes for luft og vand. Våde søm vil normalt ruste ret hurtigt. Hvis de er helt dækket af vand, ruster de langsommere, fordi der normalt kun er lidt ilt opløst i vandet. Et koldt miljø vil få sømmet til at ruste langsommere. I saltvand vil jern ruste hurtigere. Selvom rust godt kan ligne en sygdom, så spredes rust ikke mellem søm. Zink- eller kobbersøm ruster ikke, de vil dog blive anløbet. Hvis jern ruster, hvorfor laver man så alligevel søm og andre ting af jern? Hvordan kan man forhindre rust?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Rust".

Skip to content