Rumvandring

Kort beskrivelse

I rummet er du vægtløs, men betyder det, at du kan svæve væk? Lad dine elever tale om hvad vægtløshed betyder ud fra denne grubletegning.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er du enig med et af udsagnene eller tænker du noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan du kan finde ud af mere.

I kan overveje hvilke kræfter, der kan få astronauten til at bremse op. Er der friktion eller tyngdekraft i rummet? På NASAs hjemmeside kan I finde videoklip der viser, hvad der sker med astronauter og genstande i rummet. I kan undersøge, hvad astronauter gør, når de skal arbejde uden for rumskibet.

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Astronauter, som skal på rumvandring, skal have en god forståelse af, hvordan de påvirkes af kræfter. Hvis en astronaut sætter af i én retning, vil han svæve afsted, da der ingen friktion er til at bremse ham. Astronauten må derfor altid være fortøjet til rumskibet. Der er en tyngdekraft (massetiltrækning) mellem astronaut og rumskib, men denne er uden praktisk betydning og ikke tilstrækkelig til at undgå, at astronauten svæver væk fra rumskibet. Hvorfor mon astronauter svæver rundt inde i rumfartøjet?

Grubletegninger i samme tema

Skip to content