Grubletegning - Rumskib

Kort beskrivelse

Lad dine elever diskutere ud fra denne grubletegning, hvad der ville ske, hvis et rumskib løb tør for brændstof i rummet.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er du enig med et af udsagnene eller tænker du noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan du kan finde ud af mere.

I kan undersøge udsagnene ved hjælp af et tankeeksperiment. Ville tyngdekraften fra en planet være kraftig nok til at tiltrække rumskibet? Er der nogen friktion i rummet til at bremse rumskibet? Hvordan bevæger Jorden og de andre planeter sig i deres baner omkring Solen?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

På Jorden bliver genstande i bevægelse bremset af friktion. I rummet er der lufttomt, og derfor ingen friktion. Hvis rumskibet har en vis afstand til Jordens tyngdefelt, så vil det bevæge sig med samme hastighed og i samme retning, selv efter det er løbet tør for brændstof. Hvis rumskibet kommer tæt nok på en stjerne eller en planet, så vil det blive påvirket af deres tyngdefelt og gradvist falde mod stjernen eller planeten. I Science fiction-film kan rumskibe tænde deres “tyngdekraftsskjolde” (gravity shields). Tror I det er muligt?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Rumskib".

Skip to content