Grubletegning - Planter og dyr

Kort beskrivelse

Hvordan hænger planter og dyrs livsvilkår sammen? Det lægger denne grubletegning op til samtaler om.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan lave et tankeeksperiment over disse udsagn. Overvej hvad kaniner spiser. og hvad der vil ske, hvis de ikke har føde. Derefter kan I overveje, hvad ræve spiser, og hvad vil der ske, hvis de ikke har føde. Kan I forudsige, hvad der sker, hvis planterne forsvandt?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Grønne planter er del af næsten alle fødekæder, uden dem ville livet på Jorden ikke kunne fortsætte på den måde, som vi kender det. Hvis alle planter dør, så vil alle dyr også dø. Først ville planteæderne dø. Derefter ville kødæderne dø, som æder planteæderne. Altæderne, som bl.a. lever af døde dyr, ville have mad et stykke tid, men før eller siden ville alle dyrene dø. Hvad tror I der ville ske, hvis de øverste rovdyr blev udryddet? Forestil jer, at der har været en kæmpe brand, der har udryddet alle planter og dyr. Vil der kunne komme nyt liv på det afbrændte område? Hvis ja, i hvilken rækkefølge ville dyr og planter vende tilbage?

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.

Skip to content