Grubletegning - Når vand koger

Kort beskrivelse

Når vand koger, dannes der bobler i overfladen. Ud fra grubletegningen kan dine elever tale om dette fænomen og hvad det skyldes.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

Det er svært at undersøge, hvad boblerne er lavet af. I kan indsamle den opstigende gas fra det kogende vand. Hvordan kan I undersøge om det er vand, hydrogen, ilt eller luft? Af sikkerhedsgrunde må disse forsøg kun laves sammen med en voksen. Brug en ren gryde og vand fra hanen. Hvad er damp lavet af? Er det det samme som boblerne er lavet af?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Det er nærliggende at tro, at væsker koger i overfladen, fordi det er der, vi kan se tegn på, at det koger. Faktisk koger vandet i bunden af gryden, da det er der opvarmningen foregår. Når vandet koger omdanner det sig til gas. Boblerne er altså vand på gasform. Selvom vand er lavet af brint og ilt, er det ikke brint og ilt der splittes ad, men vandmolekylerne, der bevæger sig fra hinanden. At splitte brint og ilt kræver energi. Kan I lave denne proces i laboratoriet?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Når vand koger".

Skip to content