Grubletegning - Muddervand

Kort beskrivelse

Diskutér, hvor effektive forskellige filtre er til at rense muddervand. Bagefter kan I teste hypoteserne, f.eks. bomuld, en fin si, forskellige tykkelser af filterpapir osv.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge, hvor effektive forskellige filtre er, f.eks. bomuld, en fin si, forskellige tykkelser af filterpapir osv. Hvilket filter fungerer bedst? Kan I lave beskrivelser på et godt filter? Prøv at lade det filtrerede vand fordampe. Er der stoffer tilbage, I først kan se, når vandet er fordampet?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Ved filtrering opfanges de faste partikler, og vandet ser renere ud. Jo bedre filter jo flere partikler vil blive opfanget. Opløste stoffer kan stadig passere filteret, så selvom vandet ser rent ud, er det ikke nødvendigvis sikkert at drikke. Hvilke problemer har folk, som bor i lande, hvor drikkevandet ikke renses?

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.