Grubletegning - Min kat

Kort beskrivelse

Grubletegningen lægger op til en diskussion af hvad forskellen er på mennesker og dyr, og om hvorvidt mennesket er et dyr eller ej.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

Undersøg hvordan dyr er grupperede. I kan bruge internettet eller bøger for at finde mere information om dette. Hvilke dyr er grupperede sammen? Passer mennesket i nogle af grupperne? Hvad med katte og fisk? Hvad med andre dyr, som f.eks. edderkopper? Inddeles et dyr kun i én gruppe, eller kan de placeres i flere grupper?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Nogle tror, at for at være et dyr må det have fire ben og pels, og at mennesker og fisk ikke er dyr. Udtrykket ”dyr” omfatter mennesker, katte, fisk og masser af andre skabninger. Den store gruppe af dyr er delt op i mindre grupper. Mennesker tilhører grupperne: menneskeaber, pattedyr, hvirveldyr, og dyreriget. Katte hører under kattefamilien, pattedyr, hvirveldyr og dyreriget. Andre dyr som fisk eller sommerfugle er ikke pattedyr, men de er stadig dyr. Hvilke grupper hører en fugleedderkop til? Viden om hvordan dyr er grupperede, hjælper os med at forstå definitionerne af f.eks. dyr og pattedyr. Hvordan har den svenske botaniker Carl von Linnés system medvirket til at skabe orden i dyreriget? Har teorierne ændret sig siden Linnés arbejde?

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.