Grubletegning - Månesten

Kort beskrivelse

Hvis en astronaut lægger en månesten i vand, synker den så? Lad dine elever diskutere dette ud fra grubletegningen som en måde at behandle tyngdekraft.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er du enig med et af udsagnene eller tænker du noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan du kan finde ud af mere.

I kan starte med at undersøge, hvad der flyder, og hvad der synker her på Jorden. Hvorfor flyder noget mens andet synker? Hvilken betydning har massefylde? Flyder ting forskelligt i forskellige væsker? Disse undersøgelser kan hjælpe jer med at forudsige, hvad der vil ske på Månen. Mon alle sten synker i vand her på Jorden?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Tyngdekraften er meget mindre på Månen end på Jorden, så stenens vægt er mindre end på Jorden. Men stenen har en masse og et rumfang og dermed en bestemt massefylde, uanset hvor den befinder sig. En liter vand har også en masse og et rumfang og dermed en massefylde uanset hvor vandet er. Dermed er forholdet mellem stenens massefylde og vandets massefylde ikke ændret. Stenen vil også synke på Månen. Dog er tyngdekraften på Månen mindre end på Jorden, så stenen vil synke langsommere. Forklar hvad der vil ske, hvis I flytter forsøget ud i rummet?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Månesten".

Skip to content