Grubletegning - Måneskin

Kort beskrivelse

Månen lyser om aftenen, men hvordan kan det være? Lad dine elever diskutere dette ud fra grubletegningen.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

Prøv at observere Månen i dens forskellige faser ved hjælp af et teleskop eller en kikkert. Observer både den mørke del og den lyse del af månen. Hvad kan I se? Siger det noget om, hvorvidt Månen udsender sit eget lys? Hvad ved I om måneformørkelser? Kan man bruge den viden til at udlede, hvorvidt Månen reflekterer lyset fra Jorden eller fra Solen?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Det er nærliggende at tro, at Månen udsender sit eget lys ligesom Solen. Solen genererer sit eget lys, hvorimod Månen alene reflekterer lyset fra Solen. Hvis Månen genererede sit eget lys ville hele Månens overflade være lyst op, ikke kun dele af overfladen. Tror I Jorden kan reflektere lys?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Måneskin".

Skip to content