Grubletegning - Månens mørke side

Kort beskrivelse

Denne grubletegning danner grobund for refleksion over det, vi kalder månens mørke side.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan lave et praktisk forsøg for at undersøge dette problem. Lav en model med en kugle og en stærk lyskilde og en lille bold, der repræsenterer Månen, for at observere fænomenet. Prøv at forudsige, hvad der sker ved hvert udsagn. Simulationer på videoer og nettet kan hjælpe jer. I kan besøge et planetarium, hvis det er muligt. Hvad observerer I, hvis I ser på månen med en kikkert? Har Månen dag og nat, som vi har på Jorden?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Selvom man taler om Månens mørke side, har Månen reelt ikke en mørk side. Månen har en for- og en bagside, men de får lige meget sollys. Der findes altså ikke en særlig mørk side. Til gengæld kan vi fra Jorden kun se forsiden, for Månen bruger præcis lige så lang tid på at dreje om sin egen akse, som den bruger på at nå én gang rundt om Jorden (bunden rotation). Dette betyder, at Månen altid vender den samme side mod Jorden. Månen har en side, vi aldrig ser fra Jorden. Selvom vi kalder det ”den mørke side”, er den i ca. halvdelen af tiden oplyst af Solen. Vi kalder det “den mørke side”, fordi vi aldrig ser den. Vil Månen have to mørke sider i en måneformørkelse?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Månens mørke side".

Skip to content