Grubletegning - Lange ledninger

Kort beskrivelse

Har længden på en ledning en betydning for hvordan en pære lyser, og i så fald hvorfor? Lad dine elever diskutere dette og afprøv hypoteserne bagefter.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge udsagnene ved at opstille et kredsløb med et batteri og en pære. Brug ledninger af forskellig længde. Hvad sker der med pæren, hvis I bruger længere ledninger? Hvad sker der, hvis I bruger kortere ledninger? Har det betydning, hvor i kredsløbet de lange ledninger benyttes?

Advarsel! brug ikke genopladelige batterier eller el fra nettet.

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Det er nærliggende at tro, at pæren vil lyse kraftigere, når ledningerne er korte. Men pæren vil ikke lyse kraftigere, hvis man bruger kortere ledninger i kredsløbet. Hvor kraftigt pæren lyser, afhænger af modstanden i kredsløbet. Det er glødetråden i pæren, der bestemmer hvor kraftigt pæren lyser ikke ledningernes længde. Meget lange ledninger i et kredsløb kan dog dæmpe lyset i pæren. Er der grænser for, hvor langt man kan sende strøm i en ledning?

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.

Skip to content