Grubletegning - Længdespring

Kort beskrivelse

Hvad betyder kroppens fysik for hvor god man er i atletiske discipliner? Lad eleverne diskutere dette ud fra grubletegningen.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

Del klassen op i tre grupper – gennemsnitshøjde, lidt højere og lidt lavere end gennemsnittet. Få alle til at springe så langt de kan tre gange. Regn ud hvor langt hver gruppe gennemsnitligt kunne springe. Betyder højde noget for, hvor langt man kan springe? Gør det samme i en klasse, der er ældre end din, og en klasse der er yngre. Bed nogle voksne om at springe. Gør alder nogen forskel? Bliver folk bedre til at springe, jo ældre de bliver?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Hvor langt man kan springe afhænger af flere ting, herunder hvor stærke ens benmuskler er, hvor lange ens ben er, og hvor øvet man er. Høje mennesker vil sædvanligvis have længere ben end lave mennesker, så gennemsnitligt vil de være i stand til at springe længere. Voksne har i de fleste tilfælde stærkere muskler og længere ben end børn, så de vil også være i stand til at springe længere. At være i god form betyder ikke nødvendigvis, at man har stærke benmuskler. Mon en atletikudøver, der er god til længdespring, også vil være god til højdespring? Hold selv en længdesprings- og højdespringskonkurrence og test hypoteserne!

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.

Emneord