Grubletegning - Kredsløb

Kort beskrivelse

Har størrelsen på et batteri en betydning for hvordan en pære lyser, og i så fald hvorfor? Lad dine elever diskutere dette og afprøv hypoteserne bagefter.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge udsagnene ved at lave et kredsløb med en pære og et batteri. Derefter kan I skifte komponenter og undersøge, hvad der sker. Hvad sker der, hvis I bruger flere batterier? Hvad sker der, hvis I bruger større batterier? Hvad sker der, hvis I bruger flere eller større pærer? Hvad sker der, hvis I bruger disse komponenter i forskellige kombinationer?

Advarsel: brug ikke genopladelige batterier, meget kraftige batterier eller el fra nettet i dette kredsløb.

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Normalt vil flere batterier i serieforbindelse betyde højere spænding, og pæren vil dermed lyse kraftigere. Med flere pærer vil modstanden være større, og pærerne vil lyse svagere. Der er ikke noget entydigt forhold mellem batteriets fysiske størrelse og dets spænding. Ligeledes er der ikke en sammenhæng mellem pærens fysiske størrelse og modstanden i glødetråden. I kan undersøge batterier i andre hverdagsting.

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Kredsløb".

Skip to content