Grubletegning - Kogende vand

Kort beskrivelse

Lad dine elever diskutere vands kogepunkt og temperatur ud fra grubletegningen.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge dette ved at bruge gryder eller andre egnede beholdere. I kan sammenligne, hvor hurtigt forskellige mængder vand koger. Hvad sker der, hvis I opvarmer vandet ved højere effekt på komfuret? Tror I andre væsker opvarmes til kogepunktet på samme tid, f.eks. saltvand eller mælk?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Det er nærliggende at tro, at en mindre mængde vand vil koge ved lavere temperaturer end større mængder. Det kræver mindre energi at opvarme en lille mængde vand, derfor koger det hurtigere. Den temperatur, som vand koger ved, er præcis den samme i den lille og i den store gryde. Har det nogen betydning for, hvordan I koger grøntsager derhjemme?

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.