Grubletegning - Knuder på ledningen

Kort beskrivelse

Lad dine elever diskutere, om de kan påvirke strømføringen i en ledning ved at binde en knude på den. Efterfølgende kan I afprøve dette.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge udsagnene ved at opstille et kredsløb med en pære og binde en knude på ledningen. I kan binde en knude på ledningen og observere, hvad der sker, når I strammer knuden eller I binder knuder forskellige steder på ledningen.

Advarsel! brug ikke genopladelige batterier eller el fra nettet.

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Elektrisk strøm er en strøm af ladede partikler (elektroner). De er så små, at man ikke kan se dem i mikroskop. Det er ikke muligt at bremse strømmen af elektroner med en knude, så pæren vil lyse med samme lysstyrke. Sommetider sammenligner man et strømkredsløb med en haveslange med vand. Hvorvidt er denne model brugbar i forhold til denne situation?

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.

Skip to content