Grubletegning - Kaniner og ræve

Kort beskrivelse

Hvem er der flest af, ræve eller kaniner? Lad dine elever diskutere dette og finde argumenter for deres standpunkter.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

Í kan vise populationsændringer for ræve og kaniner grafisk på computeren, eller I kan prøve at finde information på internettet. Dette vil vise jer, hvordan to populationer påvirker hinanden. Kan I forudsige, hvordan antallet af kaniner og ræve ændrer sig, hvis I starter med et forskelligt antal af kaniner og ræve?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Flere faktorer kan påvirke en populations størrelse: f.eks. hvor meget mad, der er tilgængelig, hvor hurtigt de vokser, hvor hurtigt de formerer sig og hvor mange der bliver spist af andre dyr. For at overleve skal kaninerne føde flere unger end rævene, fordi mange af kaninerne bliver spist af rævene. En stor population af kaniner er nødvendig for at ernære blot en lille rævepopulation. Kan I finde eksempler, hvor et dyrs population er blevet usædvanligt stor? Et eksempel kunne være kaninplagen i Australien. Hvad skyldes dette og hvilken effekt har populationsændringer?

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.