Grubletegning - Jord

Kort beskrivelse

Jord kan bruges til at filtrere vand. Lad dine elever diskutere, hvad det betyder, om sandkornene i jorden er større eller mindre.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan måle, hvor lang tid det tager at få en mængde vand til at løbe igennem forskellige jordtyper. Se på jordpartiklerne i en lup, og beskriv dem. Trænger alt vandet igennem hver jordtype? Undersøg om størrelsen af partiklerne påvirker mængden af vand jorden kan holde på, og hvor hurtigt denne mængde vand løber igennem? Hvad sker der, hvis I bruger våd eller tør jord? Har mængden af sten, blade, kviste osv. betydning for, hvor hurtigt vand trænger igennem jorden?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Hvor hurtigt vandet løber igennem jorden afhænger af størrelsen på jordpartikler og lufthuller. Sandkorn er større end lerpartikler. Det betyder, at sandjorden vil have større lufthuller, og derfor vil vandet trænge hurtigere igennem. Lerpartiklerne i jorden sænker vandets hastighed. En jordbund med en stor andel af lerpartikler vil være fugtig i længere tid, da lerpartiklerne hjælper jorden med at holde på vandet. Hvilken konsekvens har det for en gård med leret jord og en gård med sandet jord?

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.

Skip to content