Grubletegning - Jetfly

Kort beskrivelse

Hvilket fly kommer hurtigst frem - det, der accelererer hurtigst, eller det, der har den højeste tophastighed? Lad dine elever diskutere dette og efterfølgende lave en undersøgelse, der kan vise det.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er du enig med et af udsagnene eller tænker du noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan du kan finde ud af mere.

I kan undersøge udsagnene ved at cykle 500 m henholdsvis hurtigt og langsomt, dvs. ved høj og lav hastighed. Hvem når hurtigst frem? I kan også vælge to til at cykle den samme afstand med samme tophastighed, men hvor den ene accelerer langsommere op til tophastigheden end den anden. Hvem når hurtigst frem? I kan også bruge en cykelcomputer (som kan beregne gennemsnitshastighed) og cykle en aftalt strækning, hvor gennemsnitshastigheden er aftalt på forhånd (f.eks. 15 km/t). Lad den ene accelerere hurtigt og den anden langsomt. Vil I nu komme frem samtidig? Kan I forklare sammenhængen mellem hastighed, acceleration og rejsetid?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Rejsetid afhænger af gennemsnitshastighed – ikke acceleration. Hurtig acceleration får hurtigt flyet op i tophastighed. Over korte afstande vil acceleration derfor udgøre en forskel på rejsetiden. Over lange afstande er den maksimale hastighed langt vigtigere end acceleration. Hurtig acceleration er ikke ensbetydende med en større tophastighed. Forskellige dyr har forskellig acceleration og topfart. Forklar hvordan dette kan hjælpe dem med at overleve?

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.

Skip to content