Grubletegning - Isterninger

Kort beskrivelse

Lad dine elever diskutere smeltetid på is ud fra denne grubletegning - er det mon den store eller den lille terning, der smelter først?

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge dette ved at bruge terninger af forskellig størrelse og måle hvor lang tid de er om at smelte. Sørg for at der er ens betingelser hele tiden. Dette vil vise, om størrelsen har betydning for, hvor hurtigt isterningerne smelter. Hvad vil der ske, hvis I gentager undersøgelsen ved forskellige temperaturer? Vil dette have betydning for hvilken isterning, der smelter først?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Den større isterning skal bruge mere energi for at smelte, fordi den har et større rumfang, og dermed mere is, der skal smeltes. Den større isterning har et større overfladeareal, så den vil hurtigere blive opvarmet af energien i omgivelserne. Hvor hurtigt den smelter afhænger af forholdet mellem overfladeareal og rumfang. Den mindre isterning har et større forhold mellem overfladeareal og rumfang end den større isterning, og vil derfor smelte hurtigst. Hvor lang tid tager 1 L is om at smelte ved stuetemperatur?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Isterninger".

Skip to content