Grubletegning - Ild i pejsen

Kort beskrivelse

Hvad er forskellen mellem brændstof og energi? Hvor kommer brændstof fra, hvordan anvender vi det, og hvad der sker i en brændeovn? I kan undersøge mere om tilgængelige og utilgængelige energikilder, vedvarende og ikke-vedvarende energikilder, energibehov og global opvarmning.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

Hvad er forskellen mellem brændstof og energi? Hvor kommer brændstof fra, hvordan anvender vi det, og hvad der sker i en brændeovn? I kan undersøge mere om tilgængelige og utilgængelige energikilder, vedvarende og ikke-vedvarende energikilder, energibehov og global opvarmning. Hvad sker der med brændstof og energi i din krop?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Når der tales om “energikrise” kan der nemt opstå forvirring. Det er måske i højere grad et spørgsmål om tilgængelighed af egnede brændstoffer, der fungerer som lagre af energi. Brænde kan bruges til brændeovnen, men duer ikke som brændstof til busser og fly. Brænde har den fordel, at det er en vedvarende energikilde i modsætning til ikke-vedvarende energikilder (fx olie eller kul), som det tager mange millioner år at danne. At afbrænde træ producerer kuldioxid, som kan bidrage til den globale opvarmning. Men kuldioxid bruges igen, når nye træer vokser op og erstatter de fældede træer. Hvilke argumenter kan I fremføre om brugen af forskellige typer brændsler i hverdagen?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Ild i pejsen".

Skip to content