Grubletegning - Hvilken magnet er stærkest?

Kort beskrivelse

Vis dine elever en række magneter og lad dem diskutere hvilken, de tror, er den stærkeste og hvorfor.

Faglig forklaring

Den styrke som en magnet påvirker noget med, afhænger af det materiale, som magneten er lavet af, hvordan atomerne i stoffet er ordnet, og hvor kraftig den er magnetiseret. Styrken afhænger ikke af formen eller størrelsen på magneten. Vi må derfor lave undersøgelser for at afgøre hvilken magnet, der er kraftigst.

Kommentarer/ praktiske tips

Antallet af søm eller clips, som en magnet kan løfte, kan bruges som værdi for magnetens styrke.

På samme måde kan eleverne undersøge om magneten har samme styrke overalt.

Naturfaglige kompetencer

Grubletegningerne har som regel ikke ét rigtig svar og er derfor velegnede til at stimulere eleverne til at diskutere. At kunne argumentere med naturfaglige belæg og forholde sig kritisk til argumentation samt give konstruktiv feedback er dele af videns- færdighedsområderne indenfor kommunikationskompetencen i naturfag.

Elever er ofte ikke gode lyttere, og det kræver en del øvelse at blive en god lytter. At lytte handler ikke bare om at være stille, når andre taler, aktiv lytning kræver respons på det som bliver sagt.

Det er vigtigt, at eleverne får mulighed for at tale og ræsonnere ved at bruge relevante fagtermer. Diskussioner på hele klassen kan føles utrygt for mange elever. I små grupper får eleverne mulighed for at sætte ord på deres egne tanker og ideer, men det kræver også, at de lytter til hinanden. Når eleverne arbejder i mindre grupper, skal aktiviteten være struktureret og have en tidsbegrænsning.

Et eksempel på en enkel metode til at arbejde med smågruppediskussioner ved brug af grubletegninger:

Klassen inddeles i grupper på tre elever

Elev 1 skal forklare de andre i gruppen, hvilket udsagn hun tror er mest rigtigt.

Elev 2 skal stille spørgsmål og udfordre elev 1´s forklaringer.

Elev 3 skal opsummere diskussionen

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.

Skip to content