Grubletegning - Hvad sker der, hvis du brækker en magnet?

Kort beskrivelse

Lad dine elever diskutere, hvad de tror, der sker, hvis man brækker en magnet. Lav derefter et demonstrationsforsøg og se, hvad der faktisk sker.

Vis grubletegningen til eleverne.

Læs de forskellige udsagn højt, eller lad eleverne læse dem selv.
Brug tænk-par-del, hvor den enkelte elev først overvejer, hvem han/hun er mest enig med. Derefter fortæller eleverne for hinanden, to og to, hvad de mener. Det er vigtigt, at de begrunder deres overvejelser. Lad efterfølgende nogle af grupperne fortælle for hele klassen, hvad de talte om i gruppen.

Lav et demonstrationsforsøg for eleverne:

Sav delvist gennem et jernsøm. Lav jernsømmet til en magnet ved at stryge sømmet med en magnet. Vis at sømmet er blevet til en magnet ved at opsamle papirklips. Bræk derefter sømmet i to dele, og undersøg, hvordan de to dele virker. Sæt de to sømdele sammen således, at enderne hænger sammen. Spørg: hvilke egenskaber har denne dobbeltmagnet?

Forklar eleverne:

Magnetisk materiale, som for eksempel jern, har magnetiske områder (domæner) med atomer som har magnetiske egenskaber.

Bevægelsen af elektronerne i disse domæner skaber et magnetfelt, og disse områder er som små magneter. Hvis alle disse domæner bliver ensrettede, ordnet i samme retning, bliver hele materialet magnetisk. Magneter kan laves ved at stryge en kraftig magnet over f.eks. en savklinge. Da bliver alle domænerne i jernet ensrettede. Hvis domænerne ikke bliver ensrettede, bliver materialet ikke magnetiske eller det bliver en svag magnet.

En magnet består således af små magneter (magnetiske domæner), som hver har deres egen nord- og sydpol, dermed vil det at dele en magnet i to ikke ændre på den måde domænerne er ordnet på, så hver halvdel virker som en magnet. Men der er færre domæner i hver halvdel, så hver del bliver svagere end den samlede magnet. De magnetiske domæner har hver sin nord- og sydpol, så det er ikke muligt kun at have en pol pr. del.

Fortæl at forskere undersøger, hvorledes de kan lave små magneter af kun ét atom. Lad eleverne undersøge mere om dette og lad dem finde kreative måder at bruge sådanne nanomagneter på.

Færdigheds- og vidensmål

Kommunikation, Ordkendskab

  • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber
  • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber

Fælles Mål i fysik/kemi

Færdigheds- og vidensområdet: Energiomsætning

  • Eleven kan eksperimentere med energiomsætning hvori elektricitet og magnetisme indgår.
  • Eleven har viden om elektriske og magnetiske fænomener.
Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.

Skip to content