Grubletegning - Hvad er magnetiske feltlinjer?

Kort beskrivelse

Denne grubletegning kan med udgangspunkt i elevernes hverdagsforestillinger bruges som igangsætter til emnet, og oplæg til videre undersøgelser og arbejde.

Vis eleverne grubletegningen.

Læs de forskellige udsagn højt, eller lad eleverne læse dem selv.

Brug tænk-par-del, hvor den enkelte elev først overvejer, hvem han/hun er mest enig med. Derefter fortæller eleverne for hinanden, to og to, hvad de mener. Det er vigtigt, at de begrunder deres overvejelser. Lad efterfølgende nogle af grupperne fortælle for hele klassen, hvad de talte om i gruppen.

Uddel en lynlåspose med jernspåner og to magneter til hvert elevpar. Lad eleverne undersøge, hvilket mønster de kan se, når de holder en magnet tæt ved posen med jernspåner.

Lad eleverne undersøge, hvordan magneternes feltlinjer ser ud, når de holder de to magneter fra hinanden, og derefter hvad der sker med jernspånerne, når de to magneter mødes.

Spørg: Hvordan adskiller magnetisme sig fra friktion?
Bed dem om at finde information om andre typer feltkræfter.

Forklar eleverne:

Der er et usynligt magnetfelt omkring alle magneter. Magnetfeltets styrke er afhængig af afstanden fra magneten. Man kan tegne feltlinjer omkring magneten, disse repræsenterer magnetfeltet. Forskere bruger magnetiske feltlinjer for at vise, hvor kraftigt magnetfeltet er, men linjerne findes ikke i virkeligheden. Der hvor feltlinjerne er tegnet tættest, er magnetfeltet kraftigst, og hvor feltlinjerne er langt fra hinanden er feltet svagest. Linjerne er som højdekurver på et kort. Kurverne viser, hvor højt noget er, men højdekurver findes ikke i virkeligheden.

Den magnetiske kraft er overalt om magneten, ikke kun hvor der dannes et mønster af feltlinjer.

Jernspånerne i det magnetiske felt er ligesom små magneter. De tiltrækkes af andre jernspåner og lægger sig i et mønster ved at de ordner sig som en tråd af små magneter, men de følger ingen virkelige linjer. Man kan sige, at jorden er som en stor magnet.

Man kan sige, at jorden er som en stor magnet. Bed eleverne om at tegne en skitse, der viser, hvordan jordens magnetfelt ser ud. Lad eleverne lave en liste over, hvorfor jordens magnetfelt er vigtigt for os. Lad eleverne skrive en avisartikel om, hvad der kan ske, hvis jordens magnetfelt forsvinder.

Kommentarer/praktiske tips

Hav jernspåner i poser for at forhindre, at nogen får det i øjnene og tager skader deraf.

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.

Skip to content