Grubletegning - Hørerør

Kort beskrivelse

Har du svært ved at høre, kan du bruge et hørerør, men hvordan virker dette egentlig?

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan lave en model af et hørerør ved at rulle et stykke karton eller papir sammen til en tragt. Hvordan lyder ting med og uden hørerøret? Kan I afgøre, hvor lyden kommer fra? Prøv med bind for øjnene. Påvirker det lyden om hørerøret er kort og bredt eller langt og smalt? Prøv med en anden form, f.eks. en stor flad flap, som et elefantøre, fremfor tragtformen.

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Hørerøret fungerer ligesom en tragt, der opsamler lydbølger. Det kan opsamle flere lydbølger end øret pga. den store åbning. Det betyder, at lyden bliver kraftigere. Hørerørets retning påvirker, hvilke lyde man hører, så I kan bedre høre lyde fra den ene retning end fra den anden. Hvordan bruger kaninen sine ører for at undgå at rovdyr fanger den?

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.