Grubletegning - Heliumballon

Kort beskrivelse

Når du har en heliumballon, mister den sin opdrift over tid. Lad dine elever diskutere om de kan få den til at svæve igen og i så fald hvordan.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge dette ved at bruge heliumballoner. Hvad vil der ske, hvis I lader noget af gassen slippe ud? Hvad sker der, når I opvarmer og nedkøler ballonerne? Hvordan vil I afgøre, hvor godt ballonerne svæver? I kan bruge noget let, f.eks. klips, for at afgøre, hvor meget den kan løfte.

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

For de fleste er det lettere at forstå, at noget kan flyde i vand end at noget kan flyde i luft. Vi bruger ofte begrebet ”at svæve” i stedet for ”at flyde”, når vi taler om luft. Helium er let i forhold til luft. Det samme volumen af helium vejer mindre end det samme volumen luft. Massefylden er mindre for helium. Dvs. heliumballonen vil svæve (flyde) i luft. Når ballonen opvarmes øges volumen, og massefylden bliver endnu mindre. Det betyder, at den samme mængde gas fylder mere, mens dens massefylde formindskes, dermed vil den flyde bedre. Det modsatte sker, hvis ballonen puttes i en fryser. Kan I forklare, hvordan en varmluftballon virker?

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.