Grubletegning - Grønne skygger

Kort beskrivelse

I kan undersøge skygger ved hjælp af en lampe og forskellige genstande. Sæt genstandene på en hvid overflade for at gøre skyggerne mere synlige. Sammenlign skyggerne fra lyse og mørke genstande, matte og reflekterende overflader, uigennemsigtige og gennemsigtige materialer, og hvide samt farvede lyskilder. Hvad observerer I? Hvorfor er skyggerne ikke ens? Hvilke materialer kan bruges til at lave skyggespil?

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge skygger ved hjælp af en lampe og forskellige genstande. Sæt genstandene på en hvid overflade for at gøre skyggerne mere synlige. Sammenlign skyggerne fra lyse og mørke genstande, matte og reflekterende overflader, uigennemsigtige og gennemsigtige materialer, og hvide samt farvede lyskilder. Hvad observerer I? Hvorfor er skyggerne ikke ens? Hvilke materialer kan bruges til at lave skyggespil?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

En skygge er fravær af lys, så i de fleste situationer er skygger sorte. Med et farvet filter, vil noget af lyset absorberes mens andre farver af lys vil passere. Skyggen er derfor et område med mindre lys, som er farvet. Et grønt filter lader grønt lys passere og skyggen bliver derfor grøn. Det grønne kort lader intet lys passere, så skyggen vil være sort. Da kortet blokerer alt lys vil kortets skygge være mørkere end filterets skygge. Hvis der anvendes meget skinnende kort vil der være en smule refleksion fra overfladen af kortet, og skyggen vil have en svag grønlig tone. Hvorfor virker skygger svagere i løbet af dagen?

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.