Grubletegning - Genbrug

Kort beskrivelse

Er det vigtigt at papir bliver genanvendt, eller nedbrydes det lige så fint i naturen? Diskuter dette ud fra grubletegningen.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

Ved at lægge papir udenfor et stykke tid, kan I undersøge, hvad der sker med papiret. Hvor vil I lægge papiret? Husk at tjekke jævnligt for at se, hvordan det nedbrydes i naturen. Hvad lægger I mærke til? Nedbrydes det biologisk? Kan I finde ud af, hvor meget energi det kræver at lave et nyt stykke papir sammenlignet med genbrugspapir? Bliver der brugt lige meget energi? Kan I finde ud af mulige konsekvenser, hvis man ikke genbruger papir?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Der er flere grunde til at genbruge materialer. Genanvendelse kan være nyttig, for derved genbruges begrænsede råstoffer, formindskes affaldsprodukter ved fremstillingsprocesser, og den energi man bruger til fremstillingen mindskes. Hovedformålet med at genbruge papir er at minimere energiforbruget. Det kræver mindre energi at lave nyt papir af papiraffald end af træer. Det mindsker også behovet for jord til dyrkning af træer egnet til papirfremstilling. Nogle mennesker mener, at det ikke er særlig energieffektivt at genbruge papir. Hvordan kan det være? Hvor meget genbruger I hjemme og i skolen? Hvilke typer af genbrugspapir bruger I i jeres dagligdag?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Genbrug".

Skip to content