Grubletegning - Gadelys

Kort beskrivelse

Gadelygter får strøm fra det samme elværk - har det en betydning, hvilken lampe der er hhv. tættest på eller længst fra elværket? Lad eleverne diskutere dette og undersøg det evt. bagefter ved at lave en model.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge dette ved at opstille et kredsløb med en række pærer forbundet på forskellig måde. Har afstanden fra strømkilden nogen betydning for, hvor kraftigt pærerne lyser? Hvilke forskelle er der på serieforbindelser og parallelforbindelser? Er der andet som har indflydelse på lysstyrken?

Advarsel: brug ikke genopladelige batterier, kraftige batterier eller el fra nettet.

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Det er nærliggende at tro, at strømmen starter i strømforsyningen/batteriet og løber gennem hver pære, således at den pære nærmest strømforsyningen/batteriet vil få mest strøm og dermed lyse kraftigere end pærerne længere henne i kredsløbet. Når strømmen er tilsluttet, er der strøm i hele kredsløbet samtidigt, og den er ens overalt. Pærerne modtager den samme mængde strøm. Gadelamper er forbundet parallelt, således at alle lamperne forbliver tændt, selvom én af lamperne går i stykker. Kan I forklare, hvis én af pærerne i kredsløbet lyser kraftigere end andre?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Gadelys".

Skip to content