Frø

Kort beskrivelse

Hvad mon der sker med et frø, når en plante begynder at vokse? Lad dine elever diskutere dette ud fra grubletegningen.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge udsagnene ved at veje frø regelmæssigt og afgøre om vægten ændres. For at veje frøene kontrolleret, skal I veje frøene som der er og deres tørvægt. Tørvægten finder I ved at tørre frøene ved 95°C, således at al vandet er fordampet. Efter en sådan behandling vil frøene dø. Man kan omgå dette problem ved at have en stor mængde spirende frø og udtage prøver derfra, for at få regelmæssige bestemmelser af tørvægten. Hvad vil der ske, når spirende frø bliver grønne og fotosyntesen starter?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Mens frøene spirer omdannes nogle af næringsstofferne til kuldioxid og vand. Dette frigiver energi til vækst, og frøenes tørvægt vil reduceres i starten af forsøget. Men et spirende frø vil optage en del vand, så dets vægt før tørring vil stige. Imens spiren vokser og blade udvikles, vil planten begynde at lave fotosyntese. Fra da af vil dens tørvægt også stige. Sker det samme for æg? Du kan benytte Concept Cartoon 1.11 som hjælp.

Grubletegninger i samme tema

Skip to content