Grubletegning - Forurening

Kort beskrivelse

Vi ved, at forurening er skidt, men ved vi, hvor det kommer fra, og hvad der egentlig forurener mest? Lad dine elever diskutere dette ud fra grubletegningen.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan bruge bøger eller internettet til at finde ud af hvilke slags affaldsprodukter, biler og fabrikker laver. Hvad med kuldioxid og vanddamp? Tror I kuldioxid og vanddamp skader miljøet? Hvad med andre ting som affald og cigaretskodder? Hvordan kan de skade miljøet? Diskuter jeres overvejelser. Der er et hav af internetsider, som kan fortælle jer mere omkring de mulige miljøskader, som forskellige affaldsprodukter kan forårsage.

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Selvom affald ser grimt ud, er det ikke alle, der opfatter det som forurening. Noget affald laver ikke alvorlig skade på miljøet. Noget affald f.eks. plastikposer gør skade i naturen ved at nedbrydes meget langsomt, men producerer kuldioxid og vanddamp ved afbrænding. Millioner af cigaretskod bliver smidt hvert år, hvilket vækker bekymring. Der er mange beviser på, at biler og fabrikker skader miljøet. Fandt I noget information om dette? Hvordan kan I hjælpe med at reducere skader på miljøet?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Forurening".

Skip to content