Grubletegning - En anderledes kontakt

Kort beskrivelse

Grubletegningen viser et kredsløb, men hvordan virker det egentlig? Lad først eleverne diskutere dette og byg herefter kredsløbet for at undersøge det.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge udsagnene ved at opstille det viste kredsløb. Hvad sker der, når kredsløbet sammenkobles? Er der noget, der overrasker jer? Kan I lave andre kredsløb, hvor der sker noget overraskende?

Advarsel: brug ikke genopladelige batterier, meget kraftige batterier, f.eks. bilbatterier eller el fra nettet i dette kredsløb.

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

I dette kredsløb ser det ud som om, kontakten gør det modsatte af, hvad en kontakt normalt gør. Når kontakten tændes, opstår et kredsløb med lav modstand mellem de to poler på batteriet, dette kaldes en kortslutning. Den tynde glødetråd i pæren har en langt større modstand. Strømmen bestemmes af modstanden i kredsløbet. Når kontakten tændes vil strømmen løbe gennem kontakten fremfor at løbe gennem kredsløbet med pæren, som har meget større modstand. Batteriet kortsluttes og aflades på kort tid, og det vil blive meget varmt. Forklar om dette kan anvendes på en nyttig måde.

Emneord

Projektfokus