Grubletegning - Elektricitet og magnetisme

Kort beskrivelse

Elektricitet og magnetisme hænger tæt sammen. Lad eleverne tale om, hvorvidt de har elektriske apparater i hjemmet, der bruger magneter.

Vis eleverne grubletegningen.

Læs de forskellige udsagn højt, eller lad eleverne læse dem selv.
Brug tænk-par-del, hvor den enkelte elev først overvejer, hvem han/hun er mest enig med. Derefter fortæller eleverne hinanden, to og to, hvad de mener. Det er vigtigt, at de begrunder deres overvejelser. Lad efterfølgende nogle af grupperne fortælle for hele klassen, hvad de talte om.

Lad eleverne søge på internettet efter oplysninger om Hans Christian Ørsted, William Sturgeon, Andre-Marie Ampere og Michael Faraday og deres opdagelser. Tal om på klassen, hvordan deres opdagelser kan bidrage til forståelse af, hvordan elektricitet og magnetisme hænger sammen.

Spørg: Hvilke elektriske apparater, eleverne har derhjemme, der bruger magneter? Hvordan arbejder elektricitet og magnetisme sammen i disse apparater?
Forklar for eleverne: Elektricitet og magnetisme hænger tæt sammen. Motorer, dynamoer, generatorer og elektromagneter fungerer på grund af denne sammenhæng. Elektricitet kan lave et magnetfelt, og magnetisme kan lave elektricitet. Rundt om en strømførende ledning er der et magnetisk felt. Det magnetiske felt er stærkere, når ledningen er viklet som en spole. Det magnetiske felt bliver stærkere, når spolen vikles om et søm eller en anden jerngenstand. Jo flere vindinger, desto stærkere magnet. Når strømmen stopper, stopper jernstangen med at være en magnet.

Elektriske motorer bruger spoler og magneter til at lave bevægelse, når der sendes strøm gennem dem.  Generatorer virker modsat. De bruger spoler og magneter til at lave elektricitet ved at magneten bevæges i forhold til en ledning.
Nogle komponenter, som f.eks. solceller, kan generere elektricitet uden at bruge en magnet, men det meste af vores elektricitet kommer fra generatorer, der bruger magneter eller elektromagneter.
Lad eleverne tegne en skitse, der viser, hvordan de forestiller sig et elektrisk kredsløb i en elektrisk dørklokke eller en magnetisk dørlås ser ud.

Fælles Mål i fysik/kemi

Færdigheds- og vidensområdet: Energiomsætning

Undersøgelse:

  • Eleven kan eksperimentere med energiomsætning hvori elektricitet og magnetisme indgår.
  • Eleven har viden om elektriske og magnetiske fænomener.

Modellering

  • Eleven kan med modeller beskrive elektriske kredsløb.
  • Eleven har viden om repræsentationer af elektriske kredsløb.

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Elektricitet og magnetisme".

Hent powerpoint præsentation
Skip to content