Grubletegning - Bungeejumping

Kort beskrivelse

Brug grubletegningen til at snakke om vægt og tyngdekraft.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene, eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I kan finde ud af mere.

I kan undersøge udsagnene ved lade forskellige genstande falde og iagttage, hvad der sker. Prøv at variere materialernes egenskaber såsom vægt, overfladeareal og form. Når man laver forsøg, er det en god hovedregel kun at ændre på en ting ad gangen. På den måde kan man være sikker på, hvilke konsekvenser det kan få at ændre netop denne ene faktor. Hvis man vil undersøge flere faktorer, må man planlægge sine forsøg, så kun én faktor ændres pr. gang. Det kan betyde, at man må lave flere forsøg – måske en hel forsøgsrække. Hvilke faktorer gør en forskel?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Det er nærliggende at tro, at tunge genstande falder hurtigere end lette genstande. Tyngdekraften er ganske vist større på en tungere genstand, men der skal også bruges mere kraft for at bevæge en tungere genstand. Så de to personer vil falde med omtrent samme hastighed. Luftmodstanden har indflydelse på, hvordan en genstand falder, især hvis genstanden har et stort overfladeareal. I springet har luftmodstanden dog ikke den store betydning. Den større og tungere person vil trække mere (udøve en større kraft) på elastikken nederst i faldet, så elastikken vil strække sig mere. Hvad vil der ske, hvis man bruger elastikker af forskellig tykkelse?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "Bungeejumping".

Skip to content