Grubletegning - Brusetabletter

Kort beskrivelse

Når en brusetablet opløses i vand, kommer der bobler. Diskutér, hvor boblerne kommer fra, for at aktivere og udfordre hverdagsforestillinger om ændringer og reaktioner i stoffer.

Hent grubletegning

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

Det kan være svært at vise helt præcist, hvor boblerne kommer fra. Ved hjælp af bøger eller internettet kan I finde ud af, hvad brusetabletter er lavet af. Kan I finde flere eksempler på reaktioner, hvor der produceres gas? Prøv at opsamle gas fra jeres undersøgelse og bestem hvilken gas, der er tale om. Var denne gas til stede i starten af forsøget? Hvis ikke, hvor er den så kommet fra? Hvilken slags reaktion kan skabe en gas? Hvordan opstår boblerne i brusetabletten og er det samme proces i sodavand?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Når brusetabletten og vand reagerer kemisk, opstår der en anden kemisk forbindelse. Processen starter med et fast stof (brusetabletten) og væske (vandet) mens slutprodukterne er gas, opløste salte samt væske. Gassen er produceret hurtigt, dette kan indikere, at der er tale om en kemisk reaktion og ikke bare en tilstandsændring. Bobler i sodavand er skabt af kuldioxid som opløses i vand under tryk. Tilstandsændringer er typisk reversible, hvilket mange kemiske reaktioner ikke er. Reaktionen mellem brusetabletten og vand er ikke reversibel. Reaktionen kan bruges til at lave brusetablets raketter. Er det den samme reaktion der bruges, når rigtige raketter skydes ud i rummet?

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.

Skip to content