Bjerge

Kort beskrivelse

Luften og luftpartiklerne ændrer sig, når man kommer op i bjergene. Lad dine elever diskutere, deres viden og forestillinger om fænomenet.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan bruge opslagsværker og internettet som hjælp til at finde ud af om udsagnene passer. Har I egne erfaringer med dette? I kan måske komme på modeller eller analogier som kan hjælpe jer med at forklare, hvad der sker. Kan I forudsige, hvad der ville ske, hvis alle udsagnene er korrekte? Hvordan er atmosfæren opbygget?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Luftpartikler forandrer hverken størrelse eller form selvom temperaturen eller højden over havet ændrer sig. Men der er færre partikler i luften jo højere man kommer op, og derfor falder trykket i højderne. Selvom partiklerne bevæger sig, er de tiltrukket af jordens tyngdekraft. Derfor vil der være flere partikler tættere på jorden. Jordens atmosfære findes i et relativt smalt bælte rundt om jordens overflade. Kan I forklare, hvorfor bjergbestigere, som bestiger Mount Everest, har behov for at tage ilt med sig?

Grubletegninger i samme tema

Skip to content