Grubletegning - Balloner

Kort beskrivelse

Varme og kulde kan påvirke og ændre stoffer. Luft er en gasart, men hvad sker der, når den bliver kølet ned - udvider den sig, skrumper den, eller beholder den sin massefylde?

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

Man kan ikke undersøge, hvad der sker med partiklerne (atomerne), når temperaturen ændres. I kan lave noget research vha. internettet eller bøger til at finde beviser, der kan bekræfte, hvilken hypotese, der er korrekt. Hvad ved I allerede om partiklers opførsel i faste stoffer, væsker og gasser. Påvirkes deres opførsel af ændret temperatur? I kan måske lave et tankeeksperiment: hvis partiklerne bliver større ved højere temperaturer, hvordan ville partiklerne så være ved meget høje temperaturer f.eks. 1.000.000°C?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Partiklerne (atomer) ændrer ikke størrelse uanset temperatur. Ved lavere temperaturer vil partikler i luften bevæge sig langsommere (mindre bevægelsesenergi). Idet bevægelsesenergien er mindre ved sammenstødene mellem partiklerne, kommer de ikke så langt fra hinanden. Partiklerne kommer tættere på hinanden. Gassens rumfang i ballonen vil være mindre, og derfor skrumper ballonen. Selvom ballonmaterialet vil skrumpe en smule under lave temperaturer, er det ikke det der får ballonen til at blive mindre. Kan I forklare, hvorfor varmluftsballoner stiger til vejrs?

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.