Grubletegning - Afbryderen

Kort beskrivelse

Når man tænder og slukker for lyset, hvor bevæger elektriciteten sig så hen, og hvordan bevæger den sig fra et batteri til en pære? Brug denne grubletegning til at udfordre hverdagsforestillinger om strøm og elektrisk kredsløb.

Diskuter udsagnene om afbryderen i det elektriske kredsløb, og find ud af hvad du mener.

Faglig forklaring

En almindelig hverdagsforestilling er, at strømmen starter i batteriet og bevæger sig undervejs gennem hver komponent i kredsløbet (såkaldt sekventiel tænkning). I en sådan tankegang skal kontakten være på den rigtige side af pæren for at tænde og slukke den. Faktisk er strømmen den samme alle steder i kredsløbet samtidig, så kontakten kan afbryde strømmen til pæren ligegyldigt hvor den forbindes i kredsløbet.

Kommentarer/ praktiske tips

Forsøget vist på tegningen kan udføres med enkelt udstyr. Eleverne kan flytte afbryderen forskellige steder i det elektriske kredsløb og undersøge virkningen. Forsøget viser at strømmen er ens, hvor vi end placerer en strømmåler i det elektriske kredsløb. Dette viser, at en sekventiel model er forkert. En sekventiel model viser, at strømmen bliver svagere, hver gang strømmen passerer en komponent i kredsløbet. Men en ændring i kredsløbet ændrer strømmen overalt i kredsløbet.

Natur/teknologi: Færdigheds- og vidensområder og -mål: Teknologi og ressourcer

Modellering:

  • Eleven kan lave elektriske kredsløb ud fra enkle diagrammer.
  • Eleven har viden om elektriske kredsløb.

Undersøgelse:

  • Eleven kan eksperimentere med energiomsætning hvori elektricitet og magnetisme indgår.
  • Eleven har viden om elektriske og magnetiske fænomener.

Modellering:

  • Eleven kan med modeller beskrive elektriske kredsløb.
  • Eleven har viden om repræsentationer af elektriske kredsløb
Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.

Skip to content