Grubletegning - Æg

Kort beskrivelse

Når et fugleæg er lagt, vokser det ikke i størrelse, selvom fugleungen vokser. Lad eleverne diskutere, om ægget bliver tungere, lettere eller holder sin vægt, mens fugleungen vokser.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan udruge befrugtede æg. I kan veje æggene regelmæssigt og notere vægtændringerne i løbet af udviklingen. Har I ikke adgang til befrugtede æg, kan forløbet drøftes som et tankeeksperiment. I kan bruge jeres viden om vækst, stofskifte og energi til at afgøre, hvad der vil ske med vægten. Hvad ved I om dette, og kan I kvalificere jeres overvejelser?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Det er usandsynligt at ægget bliver tungere, fordi mængden af næringsstoffer i ægget ikke ændres, når ægget er lagt. Efterhånden som ungen vokser, vil noget af næringsstoffet blive omdannet til kuldioxid og vand. I denne proces bliver der frigivet energi til vækst. Kuldioxid er en gas, som forsvinder gennem æggeskallen. Derfor bliver ægget lettere med tiden. Når ungen klækker, får den mad udefra, og derefter begynder vægten at stige. Sker det samme for frø? I kan benytte Concept Cartoon 1.12 som hjælp.

Hent powerpoint præsentation

Præsentationen indeholder denne og ni andre grubletegninger med samme tema, som I kan arbejde med i undervisningen.

Skip to content