Grubletegning - 24 timer

Kort beskrivelse

Solens lys ændrer sig over 24 timer i farve, styrke og retning. Sæt gang i tankerne om, hvorfor et døgn er 24 timer, og hvorfor lyset ændrer sig.

Opfølgning

Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet? Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.

I kan undersøge udsagnene ved at lave et praktisk forsøg. Lav en model med en kugle og en stærk lyskilde for at observere fænomenet. Prøv at forudsige, hvad der sker ved hvert udsagn. Simulationer på videoer og nettet kan hjælpe jer. I kan besøge et planetarium, hvis det er muligt. Hvis det er dag dér hvor du bor, er det så samtidig nat andre steder på kloden?

Ideer

En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer? Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?

Dag og nat skyldes Jordens rotation omkring dens akse. Når den roterer, ser det ud som om Solens position på himlen ændres. I løbet af 24 timer har Jorden roteret én gang om sin egen akse. Selvom man kan få indtrykket af, at Solen bevæger sig hen over himlen, er det i virkeligheden, fordi vi ikke bemærker, at jorden roterer. Vi tror, Solen bevæger sig fremfor Jorden. Hvordan kan I vise, at Jorden kredser rundt om Solen?

Grubletegninger med samme tema

Alle grubletegningerne indgår i samlinger af 10 tegninger. De kan bruges enkeltvis eller til at belyse flere sider af det samme tema.

Herunder kan du hente en powerpoint-præsentation, som indeholder alle de grubletegninger, som har hænger sammen med "24 timer".

Skip to content