Gå til hovedindhold

Grøn Generation oprindelig

Grøn Generation skal bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund via uddannelse.

Udviklingsprojektet tager afsæt i de eksisterende strukturer og initiativer til fremme af bæredygtig udvikling og skabelsen af lokale arenaer i kommunerne, der bidrager til styrket Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Projektet trækker på erfaringerne fra science-kommuner, der har vist målbare resultater i retning af en mere koordineret naturfagsindsats og en bedre udnyttelse af ressourcerne på naturfagsområdet i kommunerne via en kommunal koordinering.

Om Grøn Generation

Projektets formål:

- at bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund via uddannelse.

 

Projektets mål:

- at engagere 10 kommuner i at udvikle kommunale strategier til fremme af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) og dermed Grønne Generationer.

 

Projektets baggrund:

Ved udgangen af FN-tiåret for UBU 2005-2014 var visionen om UBU til alle langt fra udbredt og realiseret i dansk uddannelsespraksis rettet mod børn og unge. På baggrund af de positive erfaringer fra projekt Science-kommuner med at engagere kommuner i udvikling af naturfagsområdet blev projekt Grøn Generation etableret med fokus på kommuners rolle i fremme UBU til 0-20 årige. Projektet har taget afsæt i eksisterende nationale og kommunale strukturer og initiativer til bæredygtig udvikling og fremme af UBU.

Evaluering

Grøn Generation evalueres af Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik

Evalueringen af projekt Grøn Generation har til formål at:

  • uddrage og kortlægge i hvilket omfang det er lykkedes de deltagende kommuner at udvikle og udnytte kommunale strategier, strukturer og initiativer til fremme af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) og
  • opsamle og formidle ”Good practice”.

Metode

Den løbende erfaringsopsamling sker blandt Grøn Generation-koordinatorerne i alle involverede kommuner gennem indledende og afsluttende surveys og årlige interviews. Desuden består evalueringen af feltundersøgelser ved årlige nationale møder samt koordinator-møder, en desktopanalyse af udvalgte nøgletal og dokumentanalyser samt afsluttende fokusgruppeinterviews blandt relevante aktører. Målet er at systematisere refleksioner omkring projektets proces, resultater og bæredygtighed.

Fokuspunkter for evalueringen

Evalueringen har 4 fokuspunkter:

  • Koordinatorerne og følgegruppernes sammensætning og arbejde.
  • Opbygning af kommunale strukturer til fremme og koordinering af UBU.
  • Konkrete forandringer i kommunernes arbejde med UBU.
  • Bæredygtigheden af ovenstående.

Evaluator deltager i projektudvikling og kvalitetssikring

Evalueringen gennemføres ved brug af både kvantitative og kvalitative metoder, og der lægges vægt på at den er aktionsorienteret. Det betyder at evaluator fungerer som sparringspartner for projektet med henblik på udvikling og kvalitetssikring af aktiviteterne. Resultaterne formidles således løbende til Danish Science Factory, hvilket sikrer en løbende vidensindsamling og justeringsmulighed gennem forløbet.

Kontakt

Spørgsmål om evalueringen kan stilles til Olga Trolle (35 32 03 39, olga.trolle@ind.ku.dk), Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

 

Bliv klog på projektet og læs 10 gode historier fra kommunerne: 

Søg på "grøn generation" på de deltagende kommuners hjemmesider og find mere.