Gå til hovedindhold

God naturfagsundervisning

I Astra forstås god undervisning i naturfag og naturvidenskabelige fag således:

 

  • Undervisningen i naturfag og i de naturvidenskabelige fag har til formål at understøtte elevernes udvikling af naturfaglig kompetence. For at opnå dette skal eleverne sættes i komplekse situationer, der bl.a. rummer forskelligt fagligt og tværfagligt indhold, forskellige arbejdsformer og forskellige undervisningsmetoder.

  • Eleverne oplever en undervisning, der er varieret, hvad angår indhold, organisering og deltagelsesformer. Det kan bl.a. gøres ved, at lærerne tilrettelægger undervisning med udgangspunkt i elevernes forudsætninger, hvor der er samspil mellem indholdsområder i det enkelte fag, hvor der er forskellige frihedsgrader i forskellige forløb, hvor der er sammenhæng mellem fagopdelt og tværfaglig undervisning, hvor undervisningen veksler mellem at foregå på skolen og i samspil med omverdenen, og hvor der veksles mellem praktisk undersøgende laboratorie- og feltarbejde.
  • Eleverne oplever, at undervisningens indhold tager udgangspunkt i autentiske og relevante problemstillinger. Det kan ske ved, at temaet i undervisningen tager udgangspunkt i en kontekst og tager afsæt i problemstillinger, der opleves som autentiske, vedkommende og relevante for eleverne. Det kan fx ske gennem problembaseret eller undersøgelsesbaseret undervisning.
  • Undervisningens indhold knytter an til andre fagområder, og naturfagene og de naturvidenskabelige fag spiller i særlig grad sammen med matematik og teknologi. Dette kan ske ved, at lærere samarbejder på tværs om undervisning og/eller ved, at naturfagslærere og lærere i de naturvidenskabelige fag inddrager indhold og metoder fra andre fagområder i deres undervisning.
  • Lærerne tager udgangspunkt i elevernes mangfoldighed og tilrettelægger en undervisning, der bedst muligt understøtter alle elevers læring. Dette kan ske ved, at læreren søger at bygge på elevernes engagement og drage deres kompetencer, viden og erfaringer på tværs af fag, skole og fritid ind i undervisningen.
  • Lærerne prioriterer evaluering for læring. Det er væsentligt, at der er sammenhæng mellem mål, undervisning og evaluering, og at denne sammenhæng også er tydelig for eleverne. Det kan ske ved, at læreren definerer målene med undervisningen og kommunikerer disse til eleverne, samt at læreren løbende inddrager formativ feedback og evaluering i undervisningen.