Illustration af lys

Se lyset

10-20 lektioner

Uddannelsestrin

Se lyset

10-20 lektioner

Aktiviteter i forløbet

Aktiviteter
Eleverne undersøger hvilken farvetemperatur forskellige lyskilder afgiver. Til målingerne benytter eleverne en app til kameraet på deres smartphone.
Aktiviteter
Eleverne eksperimenterer med synligt lys og farvespektret ved at bygge et lille spektroskop, som de bruger til at undersøge forskellige lyskilder.
Aktiviteter
Eleverne undersøger på egen krop, hvordan lys kan påvirke søvn og koncentration. Eleverne lærer også, hvordan hormoner regulerer søvn/koncentrationsevne under påvirkning af forskelligt lys.
Aktiviteter
Med afsæt i elevernes grundbøger hører eleverne om Jordens placering i Solsystemet og rotationsaksens hældning i forhold til banen omkring Solen. Eleverne undersøger, hvordan det giver forskelligt lysindfald rundt omkring på kloden og dermed forskellige mængder af dagslys til befolkningen.
Aktiviteter
Eleverne lærer, hvordan de får “hul igennem” til en Micro:bit, og hvordan de programmerer en Micro:bit til at styre to forskellige typer af LED-lys.
Didaktisk ressource
Dette metodekort er et arbejdsark til niveau 1 af 'problemskitse' under 'Forstå udfordringen'. Problemskitsen støtter eleverne i at uddybe og analysere udfordringen, der er grundlaget for deres videre arbejde. Eleverne får en forståelse for, hvilken autentisk sammenhæng udfordringen kommer fra, hvem der har det problem, som de skal løse, og hvilke krav der skal opfyldes.
Didaktisk ressource
Dette arbejdsark hjælper eleverne med at samle op på, hvad problemet var, hvilken løsning de valgte og hvordan løsningen virkede i test. Eleverne guides til at genbesøge andre delprocesser og at finde frem til, om der er noget, der skal justeres.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.